تاریخ دسترسی: //
عنوان برای سروهای آزاد؛ محسن روح الامینی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد خاکسپاری اولین شهید بازداشتگاه کهریزک محسن روح الامینی
منبع کلمه