تاریخ دسترسی: 90/09/13
عنوان برای صانع ژاله / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز