تاریخ دسترسی: //
عنوان شهيد جنايت كهريزك - محسن روح الاميني / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر نامعلوم
رویداد خاکسپاری اولین شهید بازداشتگاه کهریزک محسن روح الامینی
منبع یوتیوب