تاریخ دسترسی: //
عنوان تظاهرات سکوت، بهشت زهرا، چهلم شهدای آزادی / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد سرکوب سوگواران در مراسم چهلم ندا آقا سلطان و شهدای جنبش سبز در بهشت زهرا
منبع یوتیوب