تاریخ دسترسی: 89/11/18
عنوان همراه شو عزیز / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز