تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد سرکوب سوگواران در مراسم چهلم ندا آقا سلطان و شهدای جنبش سبز در بهشت زهرا
منبع بی بی سی