تاریخ دسترسی: 90/09/08
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت هاله سحابی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز