تاریخ دسترسی: //
عنوان تف / پرفورمنس
خالق اثر شاهین نجفی
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع یوتیوب