تاریخ دسترسی: //
عنوان ما همه مجید توکلی هستیم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ایستاده با مشت
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب