تاریخ دسترسی: //
عنوان پراگ در کنار دانشجویان ایرانی می ایستد / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر جشنواره جدنسوت
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب