تاریخ دسترسی: //
عنوان من در کنار مجید توکلی می ایستم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر عفو بین الملل
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع یوتیوب