تاریخ دسترسی: 89/12/10
عنوان ایران به پا می خیزد / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب