تاریخ دسترسی: 90/07/21
عنوان خانه سرخ است / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب