تاریخ دسترسی: 89/11/15
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد قبل از انتخابات
منبع یوتیوب