تاریخ دسترسی: 90/08/17
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع یوتیوب