تاریخ دسترسی: 90/06/16
عنوان زبان آتش / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب