تاریخ دسترسی: 89/09/12
عنوان فراخوان 22 خرداد / پویا نمایی (انیمیشن)
خالق اثر ناشناس
رویداد اولین سالگرد شکل گیری جنبش سبز
منبع یوتیوب