تاریخ دسترسی: 89/10/15
عنوان ایران سبز / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد قبل از انتخابات
منبع یوتیوب