تاریخ دسترسی: 90/07/19
عنوان مونترئال با توست / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب