تاریخ دسترسی: 90/07/24
عنوان جنبش سبز لندن / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب