تاریخ دسترسی: 90/09/15
عنوان اتحاد با رای دهندگان ایرانی (لندن) / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب