تاریخ دسترسی: 90/12/29
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد سیزده به در
منبع یوتیوب - قدیمی