تاریخ دسترسی: 90/09/29
عنوان همبستگی سبز / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب