تاریخ دسترسی: 89/12/02
عنوان نامعلوم / کاریکاتور
خالق اثر آریا
رویداد تنفیذ احمدی نژاد به ریاست جمهوری توسط خامنه ای
منبع رادیو فردا