تاریخ دسترسی: 89/11/21
عنوان حمایت از جنبش دانشجویی ایران / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع یوتیوب-قدیمی