تاریخ دسترسی: 90/07/12
عنوان نامعلوم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد دومین سالگرد شکل گیری جنبش سبز/ راهپیمایی سکوت جنبش سبز
منبع یوتیوب