تاریخ دسترسی: 89/08/24
عنوان ندا / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع یوتیوب