تاریخ دسترسی: 90/03/26
عنوان تی شرت «رای من کو رفیق؟» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل