تاریخ دسترسی: 90/04/19
عنوان تی شرت «ایران را آزاد کنید» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل