تاریخ دسترسی: 89/08/16
عنوان تی شرت «انقلاب ایران 1388» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل