تاریخ دسترسی: 89/07/23
عنوان تی شرت «ایران را آزاد کنید» / لباس و مد
خالق اثر ناشناس
منبع زَزِل