تاریخ دسترسی: 90/02/05
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد اعلام نتیجه انتخابات/ شروع ناآرامی ها در کشور و اولین تظاهرات در اعتراض به نتیجه ی انتخابات
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز