تاریخ دسترسی: 89/12/16
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز