تاریخ دسترسی: 90/09/08
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد تظاهرات مردمی از میدان هفت تیر تا میدان انقلاب
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز