تاریخ دسترسی: 89/10/16
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد راهپیمایی گسترده و آرام معترضان از میدان امام خمینی و فردوسی به سمت میدان انقلاب
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز