تاریخ دسترسی: 90/09/19
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد بیانات هشدارآمیز علی خامنه ای در نماز جمعه
منبع یوتیوب