تاریخ دسترسی: 90/04/05
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز