تاریخ دسترسی: 89/07/26
عنوان اعتصاب غذا / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
رویداد بازداشت جعفر پناهی و محمد رسول اف
منبع ایرانیان انگلستان