تاریخ دسترسی: 89/10/21
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز