تاریخ دسترسی: 90/07/23
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد اقامه ی نماز جمعه ی تاریخی توسط هاشمی رفسنجانی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز