تاریخ دسترسی: 90/04/04
عنوان شکنجه (برای جعفر پناهی و دیگران) / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
رویداد بازداشت جعفر پناهی و محمد رسول اف
منبع رادیو زمانه