تاریخ دسترسی: 90/10/25
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز