تاریخ دسترسی: 89/08/25
عنوان سخنرانی مجید توکلی در دانشگاه امیرکبیر / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز