تاریخ دسترسی: 89/12/27
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد حضور سبزها در مراسم راهپیمایی بیست و دو بهمن
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز