تاریخ دسترسی: 89/10/01
عنوان کوری / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه