تاریخ دسترسی: 90/01/16
عنوان ماه سبز / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه