تاریخ دسترسی: 90/11/02
عنوان نامعلوم / ویدئوی مستند
خالق اثر ناشناس
رویداد سومین سه شنبه اعتراض (چهارشنبه سوری)
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز