تاریخ دسترسی: 90/10/13
عنوان مسالمت آمیز / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه