تاریخ دسترسی: 89/09/22
عنوان نامعلوم / دیوارنویسی و گرافیتی
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع دیوارنویس