تاریخ دسترسی: 90/02/06
عنوان مرگی در تهران / فیلم بلند
خالق اثر پی بی اس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز